Gyms

 • Hướng dẫn tập Bụng: Bài tập Burpee
  Posted in: Thế Giới Đó Đây

  Chung cư Eco Green Tower . Chung cư vinhomes trần duy hưng D’ Capitale Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Burpee. Học kỹ thuật đúng cho bài tập này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Bụng Cơ liên quan: Toàn thân Hướng dẫn tập Bụng: Bài tập Burpee Đứng, […]

 • Hướng dẫn tập Cổ: Tạ trên đầu nằm úp mặt
  Posted in: Thế Giới Đó Đây

  Chung cư Eco Green Tower . Chung cư vinhomes trần duy hưng D’ Capitale Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Lying Face Down Plate Neck Resistance. Học kỹ thuật đúng cho bài tập tạ trên đầu nằm úp mặt này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Nhóm cơ chính: Cổ Dạng bài […]

 • Hướng dẫn tập Bắp Chân: Jumping Jack
  Posted in: Thế Giới Đó Đây

  Chung cư Eco Green Tower . Chung cư vinhomes trần duy hưng D’ Capitale Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Jumping Jack. Học kỹ thuật đúng cho bài tập nhảy dang tay chân này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Bắp chân Cơ liên quan: Mông, vai, thân Hướng dẫn […]

 • Bài tập Đùi Sau: Power Clean
  Posted in: Thế Giới Đó Đây

  Chung cư Eco Green Tower . Chung cư vinhomes trần duy hưng D’ Capitale Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Power Clean. Học kỹ thuật đúng cho bài tập power clean này qua phim, ảnh và các lời khuyên. Cơ chính: Đùi sau Cơ liên quan: Bắp chân, cẳng tay, mông, lưng […]